Αντίσταση - οργάνωση – αγώνας

Μόνιμη και σταθερή δουλειά, μισθοί, ασφάλιση-περίθαλψη, σπουδές, ελευθερίες ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Με σωματεία όργανα αντίστασης και διεκδίκησης ενάντια στην υποταγή, τη συνδιαχείριση και το συμβιβασμό

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Η "αναβάθμση της διοίκησης της εκπαίδευσης" και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης

Στάλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για διαβούλευση (εννέα ημερών!) στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κείμενο με τίτλο «Η αναβάθμιση της διοίκησης της εκπαίδευσης». Μετά τη σπαραξικάρδια εισαγωγή για την κατάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης περί «πολύπλοκου συνόλου οργάνων και λειτουργιών με ιδιαίτερες δυσκολίες στην άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και διαχείρισης» και άλλα τέτοια, το κείμενο μπαίνει στο ψητό. Και μιλάει για:
« - Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών δομών διοίκησης της εκπαίδευσης στη λήψη και υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων…
- Οικονομία μέσων…
- Ενοποίηση ή κατάργηση υπηρεσιών…

Στο επίπεδο της περιφέρειας προτείνεται:
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποτελεί βασικό κύτταρο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, μέσω μεταφοράς αρμοδιοτήτων οι κυριότερες από τις οποίες είναι:
• η εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο,
• η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων της εθνικής στρατηγικής για την επιμόρφωση,
• η οργάνωση και η στήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης,
η λήψη αποφάσεων για την ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, συγχώνευση μεταφορά και μετατροπή σχολικών μονάδων…

Σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας απαραίτητη είναι η λήψη μέτρων όπως:
• Άρση των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων του Δ/ντή με το Σύλλογο Διδασκόντων και τα λοιπά συλλογικά όργανα,

• Ενίσχυση της αυτονομίας των ΣΜ στον προϋπολογισμό και τη διαχείριση των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες με βάση τις ανάγκες και τον προγραμματισμό της ΣΜ, όπως προκύπτει από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης,
• Εξορθολογισμός ωραρίου εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης,
• Ενοποίηση – συγχώνευση ΣΜ,
• Ενίσχυση των θεσμών κοινωνικής λογοδοσίας»

Με δυο λόγια, η… αναβάθμιση της διοίκησης δεν είναι παρά η αναβάθμιση της επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και στα μορφωτικά των μαθητών με τους παρακάτω τρόπους:
- Την ουσιαστική απόσυρση του κράτους από τη χρηματοδότηση των σχολείων μέσω της «αυτονομίας των ΣΜ στον προϋπολογισμό και τη διαχείριση των πιστώσεων».
- Τα κλεισίματα υπηρεσιών και σχολείων.
- Την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών (οι φήμες μιλάνε για ενιαίο 24ωρο-28ωρο εκπαιδευτικό ωράριο στην Α’Βάθμια και στη Β’Βάθμια Εκπαίδευση).
- Την κατάργηση κατακτημένων ελευθεριών μέσω των αξιολογήσεων και την προσπάθεια να στραφούν τα θύματα το ένα ενάντια στο άλλο (εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς).

Συναίνεση πάντως δεν υπάρχει ούτε για δείγμα στους εκπαιδευτικούς. Ούτε και οι μαθητές δείχνουν να μπερδεύονται από περίτεχνα λόγια. Οι πάντες έχουν καταλάβει ότι στόχος είναι η διάλυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Το ζήτημα είναι να βρεθούν τρόποι να εκφρατεί από κοινού η αντίσταση στα αντιδραστικά σχέδια της κυβέρνησης και του μνημόνιου και στην εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: