Αντίσταση - οργάνωση – αγώνας

Μόνιμη και σταθερή δουλειά, μισθοί, ασφάλιση-περίθαλψη, σπουδές, ελευθερίες ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Με σωματεία όργανα αντίστασης και διεκδίκησης ενάντια στην υποταγή, τη συνδιαχείριση και το συμβιβασμό

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΥ ΣΤΙΣ 14/12/2010


Καθώς η κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα της χώρας παραπαίει και το μνημόνιο χτυπάει τις πόρτες της εκπαίδευσης περικόπτοντας δικαιώματα χρόνων (όπως τα δικαιώματα στην αξιοπρεπή δουλειά, το ωράριο, το εισόδημα, τη σύνταξη, την ασφάλιση, την περίθαλψη, τις συλλογικές συμβάσεις) και αλλάζοντας συθέμελα τη δομή του σχολείου, έρχονται τις ανάγκες της εκπαίδευσης να καλύψουν εργολαβίες μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων τύπου ΕΣΠΑ. Οι συνάδελφοι αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ παραμένουν απλήρωτοι και ανασφάλιστοι μετά από 3 μήνες εργασίας και καλούνται να υπογράψουν τριτοκοσμικού χαρακτήρα ατομικές συμβάσεις (αρχικά «λευκές» κι έπειτα από μαζικές κινητοποιήσεις ακόμα ασαφείς ως προς τις αποδοχές, την ημέρα πληρωμής, αλλά και συνολικά το εργασιακό τους καθεστώς) και αποτελούν προάγγελο της εξάπλωσης των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και στο μόνιμο προσωπικό της εκπαίδευσης στο ωράριο, στο αντικείμενο εργασίας και στο μισθό.
Την ίδια στιγμή το «νέο» σχολείο που διαφημίζει η κυβέρνηση καταλήγει να είναι ο δούρειος ίππος ενάντια στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, ενώ θα μπορούσαν οι νέες ειδικότητες να βοηθήσουν ώστε να εισαχθούν στην εκπαίδευση νέες αξίες όσον αφορά την επικοινωνία, τη συλλογικότητα και την δημιουργικότητα των παιδιών. Έτσι τελικά το σχολείο με το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα:
• Κατηγοριοποιεί το δημόσιο δημοτικό σχολείο με βάση τα διαφορετικά ωρολόγια και διδακτικά προγράμματα, την «αξιολόγησή» του και τον «Καλλικράτη».
• Εντατικοποιεί τη ζωή των μικρών μαθητών και τους διαλύει, επιβάλλοντας απάνθρωπα ωράρια και τελικά αύξηση της ύλης, γιατί τα νέα γνωστικά αντικείμενα καταλήγουν να διδάσκονται θεωρητικά και όχι με παιγνιώδη τρόπο λόγω της ελλιπούς υποδομής στα σχολεία.
• Επιβαρύνει ακόμη περισσότερο οικονομικά τους γονείς με μειωμένες τις δαπάνες στα σχολεία κατά 60%, με τον «Καλλικράτη» να μεταφέρει τα οικονομικά βάρη της λειτουργίας των σχολείων στους γονείς, με τα φροντιστήρια που ήδη υπάρχουν και αναμένεται να γνωρίσουν νέα άνθηση από την α’ τάξη του δημοτικού.
• Εντατικοποιεί, ελαστικοποιεί και διαλύει εντελώς τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών.
Πρόκληση για τον κλάδο των εκπαιδευτικών αποτελεί επίσης η προώθηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για υπογραφή από τους Υπουργούς Παιδείας, Οικονομικών και Υγείας, με την οποία μετατρέπει 464 θέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 60 (Νηπιαγωγών) και ΠΕ 70 (Δασκάλων) σε προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 61 και ΠΕ 71, για την κάλυψη θέσεων σε Νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία καθώς και Τμήματα Ένταξης. Δίνονται οδηγίες να μη δοθούν από τις υπηρεσίες οι μετατρεπόμενες θέσεις ως οργανικά κενά για τις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ για το σχολικό έτος 2010-2011 και ορίζονται ανά περιφέρεια συγκεκριμένες (από τις υπάρχουσες) οργανικές θέσεις σε Νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης, στις οποίες θα διοριστούν οι επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, που θα γίνει μελλοντικά. Δυστυχώς δε γνωρίζουμε με ποια κριτήρια το υπουργείο όρισε τις υπάρχουσες συγκεκριμένες οργανικές θέσεις, τις οποίες με το νέο καθεστώς διορισμών (όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς στην ΕΑΕ) μετατρέπει σε προσωποπαγείς θέσεις με πολυσύνθετες συνέπειες όσο αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές, μεταθέσεις και αποσπάσεις. Σε ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα είναι παιδαγωγικά και εργασιακά αδιανόητο να τοποθετούνται εκπαιδευτικοί σε προσωποπαγείς θέσεις. Ζητάμε ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ να αφορά τη δημιουργία 464 νέων θέσεων, ώστε να μη χαθούν οι 464 οργανικές θέσεις ΠΕ60 και ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής.

Η μόνη δύναμη που μπορεί να τ’ αλλάξει όλα αυτά τελικά είμαστε εμείς με τον αγώνα μας!
Παρά τις δυσκολίες, παρά την τεράστια οικονομική πίεση, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να ξεκινήσει άμεσα μαζικός, παρατεταμένος ξεσηκωμός στην εκπαίδευση και συνολικά στο δημόσιο τομέα. Η γενική απεργία της 15ης Δεκεμβρίου πρέπει ν’ αποτελέσει σημαντικό σταθμό, αλλά όχι την αρχή και το τέλος του αγώνα.

Παλεύουμε για:

Ανατροπή του μνημονίου – Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους – Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις – Ανατροπή όλων των αντιασφαλιστικών νόμων – Ασφάλιση και περίθαλψη για όλους – Δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους – Δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες.

• Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων των απλήρωτων συναδέλφων - ένταξη της μισθοδοσίας τους στον κρατικό προϋπολογισμό.
• Ενιαία εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Η προϋπηρεσία όλων των εκπαιδευτικών να ισχύει σε ενιαία βάση.
• Σύμβαση εργασίας των συναδέλφων αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ με ακριβή μισθολογική αναφορά, με πλήρη κάλυψη των επιδομάτων και σαφή ημέρα πληρωμής κάθε μήνα. ΟΧΙ στις συμβάσεις ημερομισθίου!!!
• Τέρμα σε εκπαιδευτικούς πολλών ταχυτήτων
(αμω, ακω, αμω μέσω ΕΣΠΑ, ακω μέσω ΕΣΠΑ, ωρομίσθιους). Μετατροπή των αναπληρωτών μειωμένου σε πλήρους ωραρίου.
• Έξω οι εργολαβίες και τα επιχειρησιακά προγράμματα από το δημόσιο σχολείο!
• Καμία «επιμόρφωση» έξω από την περίοδο και το ωράριο εργασίας. Καμία «επιμόρφωση» στοιχείο αξιολόγησης ή όρος μονιμοποίησης.
• ΌΠαροχή κάθε είδους διευκόλυνσης (άδειες, άμεση οικονομική αποζημίωση κτλ) στους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν τα ΠΕΚ.
Όχι στην ίδρυση προσωποπαγών θέσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα! Άμεση διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τους αδιόριστους δασκάλους και νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής και διορισμοί ώστε να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες στο υποσύστημα της ειδικής αγωγής με τις ίδιες διαδικασίες που γίνονται για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Απόσυρση της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 139417/Γ6/4-11-2010 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.Π.ΔΒΜ.Θ. με θέμα: «Κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
• Όχι στις «συμπτύξεις» - καταργήσεις σχολείων! Οργανικές θέσεις για κάθε εκπαιδευτικό.
• Εξίσωση του διδακτικού ωραρίου με αυτό της Β/θμιας (21 ώρες / εβδομάδα)
• Άμεση προκήρυξη για το διαγωνισμό του Διδασκαλείου.
Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στην πιθανότητα ακύρωσης του θεσμού της μετεκπαίδευσης που έχει ανάγκη ο κλάδος μας.
• Κατάθεση πρότασης μείωσης της συνδρομής προς ψήφιση στη γενική συνέλευση της ΔΟΕ.
Έχοντας όλα τα παραπάνω στο μυαλό μας:
15 Δεκεμβρίου βάζουμε λουκέτο στα σχολεία και συμμετέχουμε μαζικά στη γενική απεργία και το συλλαλητήριο στις 10:30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο.
Από Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου θα προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας οι συνάδελφοι αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα τους, χωρίς αυτό να επιβαρύνει τους μόνιμους συναδέλφους, συμπτύσσοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα. Συγκέντρωση στις 08:30 π.μ. στο γραφείο του προϊσταμένου Α/θμιας Εκπαίδευσης ώστε να καταθέσουν οι συνάδελφοι τις αιτήσεις επίσχεσης παρουσία του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής Ρόδου.

Συντονισμός με τους συλλόγους πρωτοβάθμιας και ΕΛΜΕ του Νοτίου Αιγαίου αλλά και με τα πρωτοβάθμια σωματεία του δημοσίου για κοινή δράση σε ζητήματα όπως: νέες μειώσεις μισθών, ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά, υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας – υγείας κλπ.

Συντονισμός και κοινή δράση με τους γονείς της περιοχής ενάντια στις περικοπές των κονδυλίων που χρειάζονται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων αλλά και για την αποκατάσταση της επικίνδυνης για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών κτιριακή κατάσταση ορισμένων σχολείων του νησιού.

Προχωρούμε στη συγκρότηση ανοιχτής επιτροπής αγώνα για την υλοποίηση των αποφάσεων της γενικής μας συνέλευσης.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: