Αντίσταση - οργάνωση – αγώνας

Μόνιμη και σταθερή δουλειά, μισθοί, ασφάλιση-περίθαλψη, σπουδές, ελευθερίες ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Με σωματεία όργανα αντίστασης και διεκδίκησης ενάντια στην υποταγή, τη συνδιαχείριση και το συμβιβασμό

Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019

ΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ ΕΞΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ ΕΞΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ
Ένα κείμενο του 1887, περιγράφει τη σημερινή κατάσταση στην εκπαίδευση.
Αύριο πρωί χιλιάδες αναπληρωτές θα προσέλθουν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να δηλώσουν σχολεία προτίμησης. Προηγήθηκε ένα καλοκαίρι αγωνίας. Για αρκετούς συναδέλφους η αγωνία συνεχίζεται.
(Απόσπασμα από το χρονογράφημα του λογοτέχνη και εκπαιδευτικού Αριστοτέλη Κουρτίδη. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Κλειώ» το 1887)


«Αν τον Αύγουστο όλοι διασκεδάζωσιν, υπάρχουσιν ατυχή τινά όντα, αίτινα κάθηνται επί ανημμένων ανθράκων, κατά τον μήνα τούτον.
Τα όντα ταύτα, είναι οι διδάσκαλοι, οι είλωτες της πολιτείας, οι παριαί της δημόσιας υπηρεσίας.
Κατά τον μήνα τούτον διορίζονται, μετατίθενται ή απολύονται οι ανά τας πόλεις κι τας κώμας και τα χωρία διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι…
Και συρρέουσι πάντες εις Αθήνας και καταπλημμυρούσι τους διαδρόμους και την αυλήν του Υπουργείου, καθηγηταί με υψηλόν πίλον και γραμματοδιδάσκαλοι με απότριπτα και κεκηλιδωμένα επανωφόρια και διδασκάλισσαι με τας γραίας μητέρας των… και θέτουσιν εις ενέργειαν βουλευτάς και εκλιπαρούσι και ολοφύρονται όπως απαλλαγώσι του θανατηφόρου κτυπήματος.
Οι ταλαίπωροι δημοδιδάσκαλοι! Εν τεμάχιον χαρτίον του Υπουργού δύναται να τους εκσφεντονίσει εις τα πέρατα της Ελλάδος.»

Β.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: