Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2007

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 13ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΛΜΕ

Για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ:
Σύνολο Αντιπροσώπων: 505
Ψήφισαν: 504
Έγκυρα: 494
Λευκά: 3
Άκυρα: 7
Έλαβαν:
· ΔΑΚΕ 188 (έδρες 4)
· ΠΑΣΚ 124 (έδρες 3)
· ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 82 (έδρες 2)
· ΕΣΑΚ – ΔΕΕ 48 (έδρες 1)
· ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 44 (έδρες 1)
· ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 5 (έδρες 0)
· ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 (έδρες 0)
· ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 (έδρες 0)

Για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ:
Σύνολο Αντιπροσώπων: 505
Ψήφισαν: 504
Έγκυρα: 490
Λευκά: 6
Άκυρα: 8
Έλαβαν:
ΔΑΚΕ 187 (αντιπρόσωποι 51)
ΠΑΣΚ 121 (αντιπρόσωποι 33)
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 83 (αντιπρόσωποι 22)
ΕΣΑΚ – ΔΕΕ 47 (αντιπρόσωποι 13)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 40 (αντιπρόσωποι 11)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 6 (αντιπρόσωποι 2)ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 (αντιπρόσωποι 0)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ 4 (αντιπρόσωπος 1)

Δεν υπάρχουν σχόλια: